ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Пещера Утробата

Пещера Утробата  

Пещера Утроба е светилище, от времето на траките, в близост до село Илиница, на около 12 км от Кърджали в посока северозапад. Представлява допълнително оформен и изсечен от човешка ръка хоризонтален процеп в скала.

Отвора на пещерата е висок 3 м и широк 2.5 м, а дълбочината на пещерата е приблизително 22 м. Издълбан е олтар, висок повече от метър, в дъното на пещерата.

Патмос (крепост)


Патмос (крепост)

Крепостта Патмос се намира в община Ардино, Южна България. Разположена на скалист полуостров, образуван на мястото на вливането на река Боровица в река Арда.

Пешеходното разстояние от брега до крепостта е за около 20 минути. Другият пешеходен път, който води до крепостта е по-дълъг и води до западната страна на крепостта.

Скалите над с. Дъждовница

Скалите над с. Дъждовница

Скалите над с. Дъждовница са разположени на едно от възвишенията в Източните Родопи. На излизане от селото, в посока към язовир Кърджали, точно при острия ляв завой, се виждат скалните ниши.

Тракийските скални ниши са впечатляваща атракция за туристите, като наподобяват огромен фриз в скалите. Траките са изграждали светилища на места с пречистваща и зареждаща сила и си заслужава да се стигне до тях, въпреки че са трудно достъпни. 

Меандрите на р.Арда


Меандрите на р. Арда

Река Арда е най-големият десен приток на река Марица. Красивите й меандри могат да се видят в средното течение на реката. Там тя криволичи сред огромните скални масиви и куполи на Източните Родопи.

Причината за създаването на уникалните завои е ясно изразеният планински характер на реката с малък среден наклон и голям коефициент на извитост. Местата около реката са подходящо място за пикник и риболов.

Средновековен мост - р. Боровица

Средновековен мост - р. Боровица

Мостът се намира до село Ненково, северозападно от Кърджали, в Родопите. Изграден е на река Боровица, която е един от големите притоци на река Арда. Мостът датира от Средновековието и е асиметричен, с пет свода с различна големина.

Правят впечатление внушителните му размери - пътното платно е дълго 58 м. Буйните води на реката са разрушили част от него. Дострояван е в единия край, но след повторно разрушаване към днешна дата е неизползваем.


Язовир Кърджали  - Информационен сайт
Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД